Nezaradené

Na besede o Štrajku učiteľov

10 dní po prebratí štafety vysokoškolských pedágogov sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika uskutočnila verejná diskusia s akademikmi, stredoškolskými učitelmi a študentmi o význame Štrajku učiteľov a my sme […]

Naše závislosti

O štýle „faded“

Keď sa opýtate, čo to vlastne znamená  f a d e d   dostanete mnoho odpovedí. Urban Dictionary toto slovíčko popisuje ako stav, keď sa jedinec „zhúli“ a dá to najavo […]

Akcie filmovej

Byť fér sa oplatí

Kto je za súťažou „Som neNORMALne fér“ ? ,,Všetci sme zažili diskrimináciu na základe rovnakého prístupu.“ Vďaka tejto myšlienke vznikla súťaž s názvom ,,Som neNORMAlne fér“, ktorej organizátorom je občianske […]