Recenzie

Keď deti majú deti

Vo filme Piata loď sa rozoberajú témy detstva, výchovy dieťaťa a sociálnych problémov v rodine. Na tieto problémy sa poukazuje cez detskú optiku. Príbeh vykresľuje dva extrémy výchovy, aj keď v prípade hrdinky Jarky […]